1% podatku dla Klubu Sportowego „Zatoka” Puck

Po raz kolejny rozliczając roczne zeznanie podatkowe możecie Państwo decydować o 1% swojego podatku. „Jeden procent” to jedyny podatek, o którym każdy może zadecydować indywidualnie, który każdy może przekazać zgodnie ze swoim sumieniem, zgodnie ze swoją wolą. To od Państwa zależy, czy cały podatek przeznaczycie „fiskusowi”, czy też skorzystacie z możliwości finansowego wsparcia organizacji pożytku publicznego.

I nie ma znaczenia to, czy ma się nadpłatę, czy też niedopłatę w podatku. Każdy ma prawo przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na działalność społecznie użyteczną. Taką możliwość daje art.27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Klub Sportowy „Zatoka” jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122058 .

Wystarczy podać ten numer oraz dodatkowo pełną nazwę naszego klubu w zeznaniu podatkowym za rok 2013 a kwota 1% Państwa podatku trafi na nasze konto przelewem bezpośrednio od Urzędu Skarbowego.

Jesteśmy stowarzyszeniem, które zgodnie ze swoim statutem, pragnie wychowywać dzieci i młodzież poprzez sport. Działające w Klubie sekcje żeglarska i kręglarska rozwijają u dzieci właściwy model społecznej i sportowej aktywności.

Dzieci i młodzież zrzeszona w naszym klubie uczy się jak poprzez sport można kształtować swoją osobowość, silną wolę, chart ducha. Uczy się jak przezwyciężać i pokonywać trudności, jak pomagać innym, i jak przezwyciężać swoje słabości, by stawać się dobrym człowiekiem i sportowym mistrzem.

Dzięki Państwa hojności za rok 2012  otrzymaliśmy środki w wysokości ponad 3000 złotych. Przeznaczyliśmy je na działalność statutową klubu, a w szczególności na rozpowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży.

Zarząd Klubu Sportowego „Zatoka” pragnie serdecznie podziękować za przekazanie w zeszłym roku środków pieniężnych na rzecz naszej organizacji pożytku publicznego. Mamy również nadzieję, że i w tym roku skorzystacie Państwo z możliwości przekazania 1% podatku, i wsparcie nim naszych starań, o prawidłowy rozwój psychofizyczny i wychowawczy naszych młodych sportowców.

A My dołożymy wszelkich starań, by Państwa środki zostały wykorzystane należycie.